آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

تشکیل جلسات عمومی انتخاب رشته کنکور سراسری

تشکیل جلسات عمومی انتخاب رشته کنکور سراسری


به منظور انتخاب رشته کنکور سراسری 95 جلسات عمومی با دانش آموزان در مدارس برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، به گفته " دهقانی " معاون آموزشی جلسات عمومی با دانش آموزان جهت انتخاب رشته کنکور سراسری 95 به شرح ذیل در مدارس برگزار می گردد :

ردیف

نام آموزشگاه

زمان

1

دبیرستان نمونه گل محمدی

پنج شنبه 9 صبح

2

دبیرستان خدیجه کبری

شنبه 9 صبح

3

دبیرستان مولوی

جمعه ساعت 17

4

دبیرستان رحیمی فر

جمعه 9 صبح

5

دبیرستان میرمحمدی

پنج شنبه ساعت 17

 

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :