آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

تعهد 220 میلیاردی صنعتگران میبد برای ساخت مدرسه

تعهد 220 میلیاردی صنعتگران میبد برای ساخت مدرسهبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش میبد؛ نشست مشترک  خیرین مدرسه ساز میبد با استاندار، با حضور مدیر کل آموزش و پرورش یزد،مدیر آموزش و پرورش میبد، نماینده مردم میبد و تفت درمجلس، فرماندار و کارآفرینان و صاحبان صنعت شهرستان میبد در سالن کوثر استانداری برگزار شد.

فاطمی استاندار در این نشست گفت :  تکمیل و ساخت زیرساخت های مورد نیاز آموزش و پرورش با حضور صنعتگران درشهرستان ها را آغاز کردیم .
وی با بیان اینکه صاحبان صنایع، چنین اعتباراتی را برای تعمیر، تجهیز، تکمیل و بازسازی و نوسازی مدارس مورد نیاز، برعهده گرفتند گفت : تعدادی از صنعتگران هم قول دادند درهیئت مدیره های شان کار را دنبال کنند و متعاقبا مبلغ مورد نیاز برای کمک را اختصاص دهند.
استاندار تصریح کرد : درصدد هستیم با کمک مجموعه خیرین و صنعتگران، زیرساخت های آموزش پرورش را هرچه سریعتر تکمیل کنیم؛ چرا که ما امری مهمتر از آموزش و پروش در استان نداریم و به این مهم اهتمام می ورزیم و ازهمه صنعتگران وخیرین که در امر مقدس مدرسه سازی یاری گر ما هستند تشکر می کنیم.
صفدری زاده، یکی از نمایندگان صاحبان صنایع میبد نیز در ادامه گفت: کارآفرینان میبد، از سرزمین مادری خود بویژه در حوزه تعلیم و تربیت حمایت کرده و همگی خود را  موظف می دانیم در جهت توسعه و تجهیز آموزشگاه های شهرستان، سرمایه گذاری نماییم؛ چرا که سرمایه های واقعی هر منطقه ای نیروهای انسانی متخصص و متعهد می باشند. تلاش های خستگی ناپذیر مجموعه آموزش و پرورش میبد و تعامل نیک آنان با خیرین نیز قابل تقدیر می باشد.

آدرس کوتاه :