نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقدیرحجت الاسلام و المسلمین یحیی زاده از فعالیت های معاونت تربیتی میبد

تقدیرحجت الاسلام و المسلمین یحیی زاده از فعالیت های معاونت تربیتی میبد


تقدیرحجت الاسلام و المسلمین یحیی زاده از فعالیت های معاونت تربیتی میبد
متن نامه ایشان بدین شرح می باشد :