آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

تقدیر اداره آموزش و پرورش میبد از دانشجومعلمان طرح جهادی

تقدیر اداره آموزش و پرورش میبد از دانشجومعلمان طرح جهادی


اداره آموزش و پرورش شهرستان میبد، از دانشجو معلمان طرح جهادی که با مدارس طرح تثبیت و تعمیق یادگیری همکاری داشتند، تقدیر و تشکر به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش میبد، اداره آموزش و پرورش میبد  از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهرستان که در قالب طرح جهادی در سال تحصیلی 1400-1399  در ایام تابستان با مدارس طرح تثبیت و تعمیق یادگیری همکاری داشتند، تقدیر و تشکر به عمل آورد.
محمدرضا کارگر، مدیر آموزش و پرورش میبد، ضمن تشکر و قدر دانی از نیرو های جهادی، خدمات ارزنده و داشتن روحیه جهادی را در بین نومعلمان قابل تقدیر دانست و ابراز امیدواری کرد دانشجو معلمان با این همکاری ارزشمند، نشان دادند آموزش و پرورش، آینده درخشان و چشمگیری خواهد داشت.

آدرس کوتاه :