آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

ثبت نام در جشنواره تولید محتوای الکترونیکی تا پایان آبان ماه تمدید شد

ثبت نام در جشنواره تولید محتوای الکترونیکی تا پایان آبان ماه تمدید شدبه گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد "رضا دادآفرین " افزود : دانش‌آموزان (كلیه مدارس اعم از مدارس دولتی، غیردولتی، مدارس استعدادهای درخشان و مدارس استثنایی و...) ، دانش‌آموزان پایه ششم دوره‌ی ابتدایی ، دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه اول و دوم ، هنرجویان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و كاردانش می توانند دراین جشنواره شرکت کنند .

"دادآفرین" خاطرنشان کرد تمامی آموزگاران و دبیران دوره‌ی ابتدایی و متوسطه‌ی اول و دوم ، كلیه شاغلین مدارس استثنایی، غیردولتی و استعدادهای درخشان و...هنرآموزان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و كاردانش، مدرسان دانشگاه فرهنگیان و كلیه كاركنان آموزشی و اداری شاغل در ادارات مدارس عادی و استثنایی نیز می توانند آثار خود را به این جشنواره ارسال نمایند.

وی با تاکیدبراین که دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان نیز می توانند دراین جشنواره شرکت نمایند افزود : دانش‌آموزان و معلمان و دانشجویان می‌توانند محصول یا محصولات خود را به‌صورت كار اشتراكی (دانش‌آموز، معلم، دانشجو، مدرس) درقالب گروههایی حداکثر چهارنفره به دبیرخانه جشنواره ارائه نمایند .

ایشان با اشاره به نحوه شرکت داوطلبان دراین جشنواره نیزگفت : داوطلبان می توانند با مراجعه به شبکه ملی مدارس ایران (رشد ) به نشانی ROSHD.IR دربخش ثبت‌نام جشنواره‌ی تولید محتوای الكترونیكی نسبت به  مطالعه‌ی راهنما و تكمیل فرم شركت در جشنواره (ثبت‌نام) اقدام و کد رهگیری دریافت کنند .

این مسئول تاکید کرد ثبت نام کنندگان می بایست محتوای تولیدی خود را همراه با فرم تکمیل شده حداکثر تا پایان آبان ماه به اداره اموزش و.پرورش تحویل نمایند.

 

آدرس کوتاه :