نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ای با حضور مدرسین پایه های دوم و ششم

جلسه ای با حضور مدرسین پایه های دوم و ششم


جلسه ای با حضور مدرسین پایه های دوم و ششم
ابتدا آقای اسعدی در مورد اهمیت کلاس های ضمن خدمت بخصوص کلاس های دوم و ششم، مطالبی را ارائه نمودند که به شرح ذیل می باشد:

1- توجه به نقش موثر مدرسان در ایجاد انگیزه آموزگاران

2- ارائه نکات مثبت و ارزنده ی فراگرفته از کلاس های ضمن خدمت، توسط مدرسین برای فراگیران

3- همکاری همه ی عوامل اجرایی در آموزش پایه ششم ، برای موفقیت این طرح در سال تحصیلی جاری

4- اجرای دقیق وظایف محوله

در ادامه آقای رجایی پور، کارشناس آموزش و ارتقاء نکاتی را به شرح ذیل بیان نمودند:

1- درخواست از مدرسان، جهت کنترل دقیق لیست حضور و غیاب فراگیران در ابتدا و انتهای کلاس

2- ارائه ی شماره تماس به آموزگاران پایه ی ششم بخصوص آموزگارانی که از مقاطع دیگر به مقطع ابتدایی وارد شده اند. (جهت رفع اشکال در طول سال تحصیلی)

3- دقت بیشتر در انجام امتحان کتبی پایانی

4- استفاده از وسایل کمک آموزشی برای اثر بخشی، یادگیری بهتر و ایجاد انگیزه

5- مدیریت زمان هر جلسه ، به طوری که از تمام وقت کلاس ، استفاده شود.

سپس آقای موحدی فرد معاون محترم آموزشی  ضمن تشریح اهمیت کلاس های ضمن خدمت پایه ی دوم وششم ،‌از مدرسان خواست لیست لوازم مورد نیاز شان برای تدریس هر درس ارائه دهند .

در پایان جلسه آقای اسعدی ازحضور مدرسین در جلسه و بیان نکات و نظرات مثبت و ارزشمندشان قدردانی نمودند.