جلسه ستاد بزرگداشت مقام معلم شهرستان میبد برگزار شد


اولین جلسه ستاد بزرگداشت مقام معلم با حضور اعضای شورای معاونین در محل دفتر مدیر آموزش و پرورش شهرستان میبد برگزار شد.
اولین جلسه ستاد بزرگداشت مقام معلم با حضور اعضای شورای معاونین در محل دفتر مدیر آموزش و پرورش شهرستان میبد برگزار شد.

 

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :