آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

جلسه سرپرست آموزش و پرورش میبد با فرماندار و رؤسای ادارات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی

جلسه سرپرست آموزش و پرورش میبد با فرماندار و رؤسای ادارات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی


صبح امروز جلسه ای با حضور فرماندار و رؤسای ادارات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی ، سرپرست آموزش و پرورش و کارشناسان ساختمان و حقوقی اداره در محل دفتر فرماندار برگزار شد و در خصوص طرح توسعه اردوگاه دانش آموزی آیت ا... خامنه ای بنستان بحث و تصمیم گیری شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد، در این جلسه در مورد تهیه و تکمیل طرح جامع اردوگاه آیت ا... خامنه ای بنستان گفتگو نمودند.

همچنین در پایان جلسه سرپرست آموزش و پرورش به اتفاق فرماندار و رئیس منابع طبیعی  از آموزشگاه امام حسین (ع) بازدید نمودند و در مورد رفع مشکل ترافیکی خیابان جنب آموزشگاه تصمیم گیری شد.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :