آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

جلسه شورای معاونین مدیریت آموزش و پرورش میبد با محوریت پروژه مهر

جلسه شورای معاونین مدیریت آموزش و پرورش میبد با محوریت پروژه مهر


در آستانه بازگشایی مدارس:
در این جلسه در خصوص برنامه ریزی بازدید از مدارس ،نظارت برساماندهی و تعمیرات مدارس ، سازماندهی معلمین و بررسی انتصابات مدیران و معاونین بحث،تبادل نظر و تصمیم گیری شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، جلسه شورای معاونین، در راستای اهداف پروژه مهر در دفتر مدیریت آموزش و پرورش برگزار گردید. در این جلسه در خصوص برنامه ریزی بازدید از مدارس و نظارت بر ساماندهی و تعمیرات مدارس، سازماندهی معلمین و بررسی انتصابات مدیران و معاونین بحث ، تبادل نظر و تصمیم گیری شد.

آدرس کوتاه :