نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هماهنگی برگزاری ضیافت افطاری فرهنگیان

جلسه هماهنگی برگزاری ضیافت افطاری فرهنگیان


جلسه هماهنگی برگزاری ضیافت افطاری فرهنگیان
در این جلسه پیرامون برگزاری مطلوب برنامه ضیافت افطاری فرهنگیان شهرستان میبد بحث و هم اندیشی شد .