نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم اندیشی مشاوران میبد

جلسه هم اندیشی مشاوران میبد


جلسه هم اندیشی مشاوران میبد
موضوع جلسه در رابطه با بررسی افت تحصیلی دانش آموزان (علت وراهکار های کاهش)ونیز در مورد تجزیه وتحلیل آزمونهای مشاوره ای بود که ابتدا جناب آقای فلاح معاون پرورشی اداره وسپس مشاوران هر یک راهکارهایی را ارائه دادند.