نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم اندیشی مشاورین و مدیران دوره متوسطه در اداره آموزش و پرورش میبد

جلسه هم اندیشی مشاورین و مدیران دوره متوسطه در اداره آموزش و پرورش میبد


جلسه هم اندیشی مشاورین و مدیران دوره متوسطه در اداره آموزش و پرورش میبد

 به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان میبد موضوع جلسه در رابطه با هدایت تحصیلی دانش آموزان بود که  موحدی فر معاون آموزشی هدایت تحصیلی دانش آموزان را یکی از عوامل مهم در سرنوشت دانش آموزان برشمرد در ادامه فلاح معاون پرورشی و فرهنگی  مواردی در رابطه با حضور مشاورین و ارتباط و همبستگی با مدیر آموزشگاه مطالبی بیان کرد در پایان مدیران و مشاورین جهت ارتقای سطح معلومات دانش آموزان در رشته های مورد نظر  به شور نشستند و جهت بیشتر آشنا شدن دانش آموزان با این رشته تصمیم بر تشکیل نمایشگاهی دررابطه با رشته های فنی و حرفه ای در سالن شهید اسماعیلی گرفتند .