نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کارگروه مدیران هنرستان های شهرستان میبد

جلسه کارگروه مدیران هنرستان های شهرستان میبد


جلسه کارگروه مدیران هنرستان های شهرستان میبد

در این جلسه مصوب شد :

    جلسه مشترک مدیران با انجمن سرامیک میبد تشکیل گردد .

  جلسه مشترک مدیران با رؤسای آموزشکده های فنی ، علمی کاربردی تشکیل گردد.

  لیست تجهیزات مورد نیاز هنرستان ها تهیه و در جلسه شورای معاونین مطرح گردد.

پیگیری برگزاری آزمون کنکور کاردانی هنرستان ها در شهرستان در جلسه شورای آموزش و پرورش .