جمع آوری زباله پارک بهاران میبد توسط دانش آموزان دوستدار محیط زیست


با نزدیک شدن به نوروز، جمعی از دانش آموزان دوستدار محیط زیست و طبیعت از دبیرستان دخترانه قدس میبد به صورت خودجوش اقدام به پاکسازی محوطه پارک بهاران نمودند.
با نزدیک شدن به نوروز، جمعی از دانش آموزان دوستدار محیط زیست و طبیعت از دبیرستان دخترانه قدس میبد به صورت خودجوش اقدام به پاکسازی محوطه پارک بهاران نمودند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، در همین راستا دانش آموزان دوستدار محیط زیست دبیرستان قدس در اقدامی قابل تقدیر به دلیل نزدیک شدن به نوروز و ورود مسافرین نوروزی به شهرستان دست به کار شده و پارک بهاران را که میزبان دائمی شهدای گمنام نیز هست از زباله ها پاکسازی کردند.

 

 

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :