Skip to Content

جمع آوری زباله پارک بهاران میبد توسط دانش آموزان دوستدار محیط زیست

جمع آوری زباله پارک بهاران میبد توسط دانش آموزان دوستدار محیط زیست


با نزدیک شدن به نوروز، جمعی از دانش آموزان دوستدار محیط زیست و طبیعت از دبیرستان دخترانه قدس میبد به صورت خودجوش اقدام به پاکسازی محوطه پارک بهاران نمودند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، در همین راستا دانش آموزان دوستدار محیط زیست دبیرستان قدس در اقدامی قابل تقدیر به دلیل نزدیک شدن به نوروز و ورود مسافرین نوروزی به شهرستان دست به کار شده و پارک بهاران را که میزبان دائمی شهدای گمنام نیز هست از زباله ها پاکسازی کردند.

 

 

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :

خدمات الکترونیک