نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جنت الرضوان

جنت الرضوان


جنت الرضوان
تعداد 12 نفر از دانش آموزان در آزمون استعدادهای درخشان و دبیرستان نمونه شرکت کردند که تمامی آنها در آزمون پذیرفته شدند . این موفقیت را به دانش آموزان و دبیران زحمتکش و خانواده های محترم آن ها تبریک می گوییم .
اسامی پذیرفته شدگان عبارت است از : 
 
مهدیه خوشاب ـ محدثه السادات موسوی ـ زهرا برزگر ـ  نسرین خاکزار ـ  فرزانه خاکزار ـ  محبوبه خنفری ـ محبوبه مشهدی ـ فاطمه محمدی محمدی فاطمه پوررضایی ـ  مهدیه موتاب ـ عارفه موتاب ـ  نجمه محمدعلیزاده