آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

حاج حسین خطیبی پدر شهید علیرضا خطیبی به رحمت ایزدی پیوست

حاج حسین خطیبی پدر شهید علیرضا خطیبی به رحمت ایزدی پیوستپیشکسوت فرهنگی و پدر شهید علیرضا خطیبی، شادروان حاج حسین خطیبی به رحمت ایزدی پیوست.

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد این مصیبت را به خانواده شهید علیرضا خطیبی تسلیت می گوید و برای بازماندگان اجر و صبر مسألت می نماید.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :