نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

حاج حسین خطیبی پدر شهید علیرضا خطیبی به رحمت ایزدی پیوست

حاج حسین خطیبی پدر شهید علیرضا خطیبی به رحمت ایزدی پیوستپیشکسوت فرهنگی و پدر شهید علیرضا خطیبی، شادروان حاج حسین خطیبی به رحمت ایزدی پیوست.

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد این مصیبت را به خانواده شهید علیرضا خطیبی تسلیت می گوید و برای بازماندگان اجر و صبر مسألت می نماید.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :