حاج حسین خطیبی پدر شهید علیرضا خطیبی به رحمت ایزدی پیوست


پیشکسوت فرهنگی و پدر شهید علیرضا خطیبی، شادروان حاج حسین خطیبی به رحمت ایزدی پیوست. مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد این مصیبت را به خانواده شهید علیرضا خطیبی تسلیت می گوید و برای بازماندگان اجر و صبر مسألت می نماید. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

پیشکسوت فرهنگی و پدر شهید علیرضا خطیبی، شادروان حاج حسین خطیبی به رحمت ایزدی پیوست.

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد این مصیبت را به خانواده شهید علیرضا خطیبی تسلیت می گوید و برای بازماندگان اجر و صبر مسألت می نماید.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :