آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

حذف و اضافه بیمه دانا باز شد

حذف و اضافه بیمه دانا باز شد شما در این حذف اضافه می‌توانید افرادی رو حذف کنید یا اینکه بیمه دانا را کلاً حذف کنید
 ومی توانید افرادی رو که تحت سرپرستی شما هستند اضافه کنید برای این کار باید تشریف ببرید در سایت بیمه دانا یا نرم‌افزار بیمه دانا و قسمت ویرایش رو کلیک کنید و با کد ملیتون هر کس رو که دوست دارید اضافه کنید یا حذف کنید یا اگر از سطح خدمت رسانی بیمه دانا نارضایتی دارید کلاً این بیمه رو حذف کنید و یک بیمه مکمل دیگه رو انتخاب کنید.
 در ضمن این نکته رو توجه داشته باشید اگر شما در ۱۸ روز اخیر از بیمه دانا استفاده کردید دیگه نمی‌تونید اونو حذف کنید.

 

آدرس کوتاه :