آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

حضور بازرسان وزارتی در استان یزد

حضور بازرسان وزارتی در استان یزد


بازرسان وزارتی جهت نظارت بر امر ثبت نام در استان حضور یافتند

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش میبد، به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد؛"محمد کاظم رحیمی‌نژاد"مدیرکل آموزش و پرورش استان در دیدار با بازرسان حوزه وزارتی گفت: این فرصت ها باید فرصت  بازآموزی باشد، شما با کوله بار عظیمی از تجربه حاملان خوبی جهت انتقال تجارب ارزشمند  سایر استان‌ها هستید.
رحیمی نژاد افزود:اصل این بازدید ها  گرفتن دست نیروها و ایجاد حرکت رو به جلو و تحول آفرین و فرع آن نظارت و بازدید است. 
وی اظهار داشت: گاهی بیان یک تجربه زیسته و عملی می‌تواند حکم ایده عملیاتی را داشته باشد و در استان و منطقه ای منشأ خیر باشد.
رحیمی نژاد نظارت و ارزیابی را حلقه مفقوده در آموزش و پرورش استان دانست و بیان داشت: گستره وسیع ما در آموزش و حوزه نظارت با نیروی انسانی این حوزه تناسب ندارد و کمیتی است که بخش عمده ای از کیفیت را شامل می‌شود و در راستای تحقق بهتر فرایندها و منتج به نتیجه شدن فعالیت ها در پیشبرد اهداف وزارت آموزش و پرورش و در راستای اجرایی نمودن سند تحول بنیادین باید مد نظر قرار گیرد.
حضور در شهرستان‌ها و مناطق، بازدید از مدارس و نظارت مستقیم بر روند ثبت‌نام در چارچوب دستورالعمل ها و شیوه نامه های ارسالی به مناطق و مدارس از برنامه های بازرسان می باشد.
آدرس کوتاه :