آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

حضور دانش آموزان میبدی در اردوی مهدی یاوران استان یزد

حضور دانش آموزان میبدی در اردوی مهدی یاوران استان یزد


60 نفر از دانش آموزان پسر و دختر متوسطه دوره اول و دوم شهرستان میبد طی دو دوره 4 روزه به پابوسی امام هشتم علی بن موسی الرضا (ع) مشرف شدند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، این دانش آموزان که در طول سال تحصیلی 97-96 در قالب طرح مصباح الهدی در مدارس برنامه های مهدویت را اجرا می نمودند توفیق یافتند از برنامه های مهدویت اردوی مهدی یاوران در مشهد مقدس بهره مند گردند.

در این سفر زیارتی که از تاریخ 97/2/13 لغایت 97/2/16 برای دانش آموزان دختر برگزار شد 30 نفر از دانش آموزان میبد حضور داشتند .

خاطرنشان می گردد 30 نفر از دانش آموزان پسر نیز از تاریخ 97/2/18 لغایت 97/2/21 در این اردو شرکت نمودند.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :