نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان در جمع مربیان پیشتاز و فرزانه

حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان در جمع مربیان پیشتاز و فرزانه


حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان در جمع مربیان پیشتاز و فرزانه

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان میبد درجلسه ای که جهت تجلیل از مربیان پیشتاز و فرزانه شهرستان میبد برگزار شد  رحیمی نژاد  تشکلات دانش آموزی  را یکی از پایه های مستحکم در امر تربیت دانش آموزان برشمرد و شرکت دانش آموزان در کار های گروهی  امری مهم در پیشرفت اهداف  تربیتی  بیان کرد. در ادامه اسعدی مدیر آموزش و پرورش شهرستان میبد ضمن تقدیر و تشکر از مربیان  خواستار مشارکت بیشتر آنها در امور تربیتی و پرورشی   شد . درپایان  فلاح معاون پرورشی آموزش و پرورش  شهرستان  مطالبی در رابطه با اهمیت تشکلات  دانش آموزی بیان نمود. 

روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان میبد