دانش آموزان شهر خورشید در محک کنکور

دانش آموزان شهر خورشید در محک کنکور


در این ماراتون علمی ۶۸۸ نفر از دانش آموزان میبدی در ۴ گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم انسانی، هنر، علوم تجربی و زبان با یکدیگر به رقابت پرداختند.از این تعداد شرکت کننده 408 نفر زن و 280 نفر مرد هستند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد، آزمون سراسری امسال همزمان با دیگر نقاط کشور طی روزهای پنجشنبه و جمعه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد برگزار شد.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

 

آدرس کوتاه :