آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

دانش آموزان میبدی رکورددار استان در المپیاد کشوری فناوری نانو

دانش آموزان میبدی رکورددار استان در المپیاد کشوری فناوری نانو


دانش آموزان میبدی رکورددار استان در المپیاد کشوری فناوری نانو شدند.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان میبد در سال اقدام و عمل و در پاسخ  به توصیه های رهبری در زمینه اهمیت دادن به فناوری های نوین، دانش آموزان میبدی با شرکت فعال در المپیاد نانو و دیگر برنامه های ستاد ویژه فناوری نانو تحت نظارت ریاست جمهوری رکورددار استان شدند.

قابل ذکر است که دانش آموزان میبد و اردکان با شرکت در آزمون هفتمین المپیاد نانو در روز جمعه 95/2/17 در پژوهش سرای رشیقی شهرستان میبد و با حضور ناظرکشوری با دانش آموزان 151 شهردیگر کشور به رقابت علمی پرداختند.

آدرس کوتاه :