نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دبستان امام جعفر صادق (ع) : برگزاری جلسه آموزش خانواده

دبستان امام جعفر صادق (ع) : برگزاری جلسه آموزش خانواده


دبستان امام جعفر صادق (ع) : برگزاری جلسه آموزش خانواده
در این جلسه پیرامون  نحوه ی ارتباط و برخورد  با فرزندان در خانه مطالبی مفید ارائه شد .