نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دبستان بهرام گشتاسب

دبستان بهرام گشتاسب


دبستان بهرام گشتاسب
روز سه شنبه مورخ 23/12/90 دبستان بهرام گشتاسب از مدارس تحت پوشش مجتمع شهید رجائی جشن تکلیف دانش آموزان پایه سوم خود را در امامزاده بیده برگزار نمود .