نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دبستان شریعتی

دبستان شریعتی


دبستان شریعتی
همزمان با میلاد باسعادت امام حسن عسگری تمام کادرآموزشگاه به اتفاق دانش آموزان بعد از اقامه نماز مغرب وعشاء در ضیافت افطاری شرکت نمودند.