نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دبستان شهید محسنی فر

دبستان شهید محسنی فر


دبستان شهید محسنی فر
سومین جلسه انجمن کلاس اول باحضور اولیاء دانش آموزان تشکیل شد در این جلسه آموزگارمربوطه آموزشهای لازم رابه والدین ارائه داد.