نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دبستان غیر دولتی یاسین : شبی با آسمان

دبستان غیر دولتی یاسین : شبی با آسمان


دبستان غیر دولتی یاسین : شبی با آسمان

در این مراسم دستگاه پلانتریم معروف به آسمان نما که برای آموزشگاه تهیه شده در اتاق نجوم آموزشگاه رونمایی گردید و توسط کارشناس نجوم جناب آقای کریم برای دانش آموزان و بقیه ی حضار توضیحاتی در رابطه با ستارگان ، صور فلکی ، کهکشان راه شیری و ... داده شد.

در پایان دانش آموزان در حیاط آموزشگاه و توسط تلسکوپ نجومی سطح سیاره ماه را رویت کردند و بعضی از صور فلکی را که آموزش دیده بودند مشاهده کردند.

لازم به ذکر است این برنامه با استقبال بسیار گرم دانش آموزان و خانواده هایشان مواجه گردید.