نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دبیرستان صدر

دبیرستان صدر


دبیرستان صدر
با هماهنگی های به عمل آمده و طی یک برنامه ریزی منظم توسط مسئولین دبیرستان ، کار هدایت تحصیلی دانش آموزان با موفقیت انجام گرفت. آقای اسعدی مدیر محترم آموزش پرورش شهرستان میبد به همراه آقای سقاچی از روند کار هدايت تحصيلي دانش آموزان بازديد كردند. در پايان از تلاش همه همكاران به ویژه آقاي برزگري و آقاي زارعشاهي تشكر و قدرداني مي گردد.