نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دبیرستان نجمه

دبیرستان نجمه


دبیرستان نجمه
صبح روز سه شنبه جناب آقای اسعدی به همراهی آقایان ناصر دهقانی،ابوالفضل دهقانی،حسن فلاح،خاکزار،میرعلائی وخانم افخمی درمراسم صبحگاه آموزشگاه حضور یافتند.در این مراسم پس از خیرمقدم وسخنرانی یکی از دانش آموزان از آقای اسعدی جهت ایراد سخنرانی دعوت بعمل آمد.ایشان ضمن سخنرانی،از رتبه های اول پیشرفت تحصیلی وحافظین قرآن آموزشگاه تقدیر وبه آنها هدایایی اهداء نمودند.در پایان از کلاسهای هوشمند بازدید نموده ودر جریان مشکلات مدرسه قرار گرفتند.