نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دبیرستان گلشن

دبیرستان گلشن


دبیرستان گلشن
به منظور آشنایی دانش آموزان با فرهنگ شهادت و ایثار بازدیدی سه شنبه شب بعد از نماز مغرب و عشاء با حضور اعضای حلقه صالحین دبیرستان گلشن از خانواده معظم شهید محمد رضا دهقانی و محمد علی آقایی بعمل آمد.در این بازدید پدران شهید خاطرات بسیار جالبی از شهیدان  و نحوه شهادت ایشان را بازگو کردند و به سوالات دانش آموزان در رابطه با شهید پاسخ دادند.