نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دبیرستان گلشن - اهدای جوایز به برگزیدگان مسابقه نهج البلاغه

دبیرستان گلشن - اهدای جوایز به برگزیدگان مسابقه نهج البلاغه


دبیرستان گلشن - اهدای جوایز به برگزیدگان مسابقه نهج البلاغه
اسامی برندگان عبارتند از 1-امیر حسین هاتفی 2-ابوالفضل زارع 3-ابوالفضل صباغی زاده