نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دبیرستان گلشن - برگزاری امتحانات نوبت اول

دبیرستان گلشن - برگزاری امتحانات نوبت اول


دبیرستان گلشن - برگزاری امتحانات نوبت اول
امتحان بعدی در مورخ شنبه 91/10/9 جهت کلاس اول درس فیزیک-کلاس دوم ریاضی  درس ریاضی-کلاس دوم ادبیات درس اقتصاد- کلاس سوم تجربی درس ریاضی- کلاس سوم ریاضی درس حسابان -کلاس پیش ریاضی درس دیفرانسیل-کلاس پیش تجربی در س زیست و کلاس پیش انسانی درس تاریخ خواهد بود به امید موفقیت همه دانش آموزان عزیز .