نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درخشش عطیه فلاح در مسابقات بدمینتون کشور

درخشش عطیه فلاح در مسابقات بدمینتون کشور


درخشش عطیه فلاح در مسابقات بدمینتون کشور

آقای طالبی کارشناس تربیت بدنی آموزش و پرورش در این خصوص گفت : سرکار خانم فلاح که به مسابقات کشوری راه یافته بود جهت برگزاری مسابقه ی بدمینتون نوجوانان کشوری به اراک اعزام و مقام نایب قهرمانی را کسب نمود.

اسعدی مدیر آموزش و پرورش درخشش سرکار خانم عطیه فلاح در مسابقات بدمینتون کشوری را به خانواده ایشان و جامعه ی ورزشی تبریک گفت.