آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

درخشش هنرجویان هنرستان کاردانش آینده سازان در مسابقات روزنامه دیواری استانی

درخشش هنرجویان هنرستان کاردانش آینده سازان در مسابقات روزنامه دیواری استانی


هنرجویان هنرستان کاردانش آینده سازان در مسابقه روزنامه دیواری گروه آموزشی حسابداری برگزیده استانی شدند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، اسامی گروه هنرجویان به شرح ذیل می باشد:

1- منصوره صبوری 2- فاطمه شریف 3- اعظم دهقانی

هنرآموز راهنما سرکار خانم فرزانه فلاح

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد این موفقیت را به هنرجویان و کادر هنرستان تبریک می گوید.

آدرس کوتاه :