آیت الله اعرافی امام جمعه میبد:

دولت و مجلس با چشم باز و دیانت کامل برنامه توسعه ششم را طراحی کنند


حضرت آیت الله اعرافی در بخشی از بیانات خود در خطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به برنامه ششم توسعه کشور گفتند : از مجلس شورای اسلامی و مسئولان انتظار داریم ، برنامه ششم توسعه کشور را با چشم باز و با دقت کامل ، به همه مسائلی که نیاز مردم در حوزه فرهنگی ، علمی و تحقیقی ، زندگی و معیشتی و اقتصادی است طراحی کنند.   ایشان افزودند : باید برنامه ششم درست طراحی شود آنچنان که میثاقی شود تا همه بر اساس آن کارها را به پیش ببرند.   عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کردند : برنامه ششم توسعه کشور باید بر اصول اساسی اسلام استوار و بر اسناد مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی در بحث آموزش و پرورش و مهندسی فرهنگی توجه کند.   خطیب جمعه میبد افزودند : برنامه ششم توسعه کشور ، باید آسیب های اجتماعی که اینقدر امروز جامعه ما را مورد تهدید قرار داده است توجه و معالجه آنها را در برنامه پیش بینی کند. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد
آیت الله اعرافی امام جمعه میبد:

حضرت آیت الله اعرافی در بخشی از بیانات خود در خطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به برنامه ششم توسعه کشور گفتند : از مجلس شورای اسلامی و مسئولان انتظار داریم ، برنامه ششم توسعه کشور را با چشم باز و با دقت کامل ، به همه مسائلی که نیاز مردم در حوزه فرهنگی ، علمی و تحقیقی ، زندگی و معیشتی و اقتصادی است طراحی کنند.

 

ایشان افزودند : باید برنامه ششم درست طراحی شود آنچنان که میثاقی شود تا همه بر اساس آن کارها را به پیش ببرند.

 

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کردند : برنامه ششم توسعه کشور باید بر اصول اساسی اسلام استوار و بر اسناد مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی در بحث آموزش و پرورش و مهندسی فرهنگی توجه کند.

 

خطیب جمعه میبد افزودند : برنامه ششم توسعه کشور ، باید آسیب های اجتماعی که اینقدر امروز جامعه ما را مورد تهدید قرار داده است توجه و معالجه آنها را در برنامه پیش بینی کند.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :