دومین جلسه ستاد پروژه مهر 95

دومین جلسه ستاد پروژه مهر 95


دومین جلسه پروژه مهر با حضور کلیه اعضا تشکیل گردید

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد، آخرین وضعیت ساماندهی نیروی انسانی و میزان پیشرفت فیزیکی مدارس و سالن های خیری نوساز بررسی شد.

تشریح صورت جلسات ستاد استانی پروژه مهر و برنامه ریزی جلسات مدیران در هفته دولت از دیگر مواردی بود که در این جلسه طرح موضوع گردید.

آدرس کوتاه :

خدمات الکترونیک