آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

دومین جلسه ستاد پروژه مهر 95

دومین جلسه ستاد پروژه مهر 95


دومین جلسه پروژه مهر با حضور کلیه اعضا تشکیل گردید

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد، آخرین وضعیت ساماندهی نیروی انسانی و میزان پیشرفت فیزیکی مدارس و سالن های خیری نوساز بررسی شد.

تشریح صورت جلسات ستاد استانی پروژه مهر و برنامه ریزی جلسات مدیران در هفته دولت از دیگر مواردی بود که در این جلسه طرح موضوع گردید.

آدرس کوتاه :