نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر علی شریعتی

دکتر علی شریعتی


دکتر علی شریعتی
در تاریخ 4/8/91 در مسجد جامع بفروئیه مراسم  انس با قران با حضور دانش آموزان و اولیاء آنان تشکیل گردید.