نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر علی شریعتی

دکتر علی شریعتی


دکتر علی شریعتی
در روز جهارشنبه پنجم ماه صفر مراسم گرامیداشت شهادت ناز دانه حضرت امام حسین (حضرت رقیه)مراسم تعزیه خوانی و سخنرانی توسط دانش آموزان اجرا گردید.