گزارش تصویری؛

دیدار اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار و معاونت هماهنگی امور اجرایی شهرداری با سرپرست جدید آموزش و پرورش میبد


اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار میبد و معاونت هماهنگی امور اجرایی شهرداری با آقای محمدرضا کارگر سرپرست جدید آموزش و پرورش شهرستان میبد دیدار نمودند.
گزارش تصویری؛
اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار میبد و معاونت هماهنگی امور اجرایی شهرداری با آقای محمدرضا کارگر سرپرست جدید آموزش و پرورش شهرستان میبد دیدار نمودند.

 

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :