نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب


دیدار اعضای شورای دانش آموزی آموزشگاه شهید رحیمدل با فرماندار میبد


در آستانه انتخابات شورا، اعضای شورای دانش آموزی آموزشگاه شهید رحیمدل با فرماندار میبد دیدار نمودند.
در آستانه انتخابات شورا، اعضای شورای دانش آموزی آموزشگاه شهید رحیمدل با فرماندار میبد دیدار نمودند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، به مناسبت انتخابات شوراها وآشنایی بیشتر با نحوه انتخابات وهمچنین گزارش شورای دانش آموزی درمورد فعالیتهای علمی وتربیتی انجام شده درآموزشگاه شهید رحیمدل جمعی از دانش آموزان این آموزشگاه با حضور در دفتر آقای فلاح فرماندار میبد با ایشان دیدار و گفتگو نمودند.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :