به مناسبت هفته معلم انجام شد؛

دیدار با خانواده معلم شهید حاج محمد پورمحمودآبادی


به مناسبت گرامیداشت هفته مقام معلم مدیر آموزش و پرورش به اتفاق فرماندار شهرستان میبد با خانواده معلم شهید " حاج محمد پورمحمودآبادی " دیدار نمودند.
به مناسبت هفته معلم انجام شد؛
به مناسبت گرامیداشت هفته مقام معلم مدیر آموزش و پرورش به اتفاق فرماندار شهرستان میبد با خانواده معلم شهید " حاج محمد پورمحمودآبادی " دیدار نمودند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد، شهید حاج محمد پورمحمودآبادی در سال 1360 در عملیات فتح المبین به لقاء ا... پیوست .

خاطرنشان می گردد 5 فرزند از این خانواده فرهنگی و معلم هستند.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :