در آستانه 13 آبان ؛

دیدار با خانواده ی شهدای دانش آموز


به مناسبت روز نوجوان و بسیج دانش آموزی و13آبان روز دانش آموز مدیر آموزش وپرورش  به اتفاق مسوولین  ادارت شهرستان میبد از خانواده های معزز دانش آموزان شهید میبد بازدید بعمل آوردند. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد
در آستانه 13 آبان ؛

به مناسبت روز نوجوان و بسیج دانش آموزی و13آبان روز دانش آموز مدیر آموزش وپرورش  به اتفاق مسوولین  ادارت شهرستان میبد از خانواده های معزز دانش آموزان شهید میبد بازدید بعمل آوردند.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :