نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار جمعی از دبیران دینی و عربی استان با آیت الله اعرافی

دیدار جمعی از دبیران دینی و عربی استان با آیت الله اعرافی


دیدار جمعی از دبیران دینی و عربی استان با آیت الله اعرافی
بازدید از بنای مسجد امام حسین بارجین و همچنین مراکز صنایع دستی میبد از دیگر برنامه های این گروه بود .