آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

دیدار فرماندار و مدیر آموزش و پرورش با پیشکسوتان فرهنگی شهرستان میبد

دیدار فرماندار و مدیر آموزش و پرورش با پیشکسوتان فرهنگی شهرستان میبد


در هفته معلم ؛
به مناسبت هفته گرامیداشت مقام معلم فرماندار و مدیر آموزش و پرورش میبد با حضور در منزل تعدادی از پیشکسوتان فرهنگی با این عزیزان دیدار نمودند.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد ، فرماندار و مدیر آموزش و پرورش به اتفاق آقای دهقانی مسئول کانون بازنشستگان با حضور در منزل پیشکسوتان فرهنگی آقایان حاج محمد توکلی ، سید محمود مدبرنیا و بیمار فرهنگی محمدحسین زارع با این عزیزان دیدار نمودند.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :