نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار مدیران و مربیان مهدهای کودک با آیت الله اعرافی امام جمعه میبد

دیدار مدیران و مربیان مهدهای کودک با آیت الله اعرافی امام جمعه میبد


دیدار مدیران و مربیان مهدهای کودک با آیت الله اعرافی امام جمعه میبد

در ابتدای این دیدار فلاح رئیس بهزیستی گفت:19 مهد کودک و 7 روستا مهد با پذیرش 868کودک در میبد فعال هستند.

وی افزود:در سال جاری 634 کودک در مهد کودکها و 234 کودک در روستا مهدها پذیرش شده اند که نسبت به سال گذشته 5 درصد کاهش داشته است

و 81 نفر در مهد کودک های سطح شهر و 30 نفر در روستا مهدهای میبد فعالیت دارند.

در ادامه اعرافی امام جمعه شهرستان ضمن خیر مقدم به مدعوین از زحمات مدیران و مربیان که در آموزش و تربیت دینی و اعتقادی کودکان تأثیر بسزایی

دارند تقدیر و تشکر کرد و افزود:تربیت دینی کودکان،از پیچیده ترین ظرائف تربیتی و روانشناختی برخوردار است و از آنجا که بهترین و حساس ترین زمان

شکل گیری نگرش و تمایلات مذهبی کودک در 7 سال اول زندگی انجام می شود توجه به راهکارهای این تربیت در مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک امری بسیار مهم و ضروری به شمار می رود. در فرایند شکل گیری شخصیت کودکان،بیشترین نقش بر عهده الگوهای رفتاری است،چرا که یادگیری،اساس رفتار آدمی را تشکیل می دهد.

خمیر مایه شخصیت کودک در مهد کودک شکل می گیرد و تقلید از رفتار مربیان از بارزترین ویژگی های سنین پیش دبستانی است.کودکان همواره

کنجکاوانه به محیط اطراف می نگرند و با توجه و دقت خاص رفتارهای کلامی و غیر کلامی بزرگترها،به خصوص مربیان خود را در شرایط و موقعیت های مختلف مشاهده می کنند و از آنها سر مشق می گیرند.

هر قدر الگوهای رفتاری در نظر کودکان از شخصیت محبوب تری برخوردار باشند،رفتارهای کلامی و غیر کلامی آنها بیشتر مورد توجه کودکان قرار می گیرند و آنچه در ادامه فرایند رشد شخصیت کودکان و تأثیر پذیری آنها از الگوهای رفتاری بسیار حساس است،هماهنگی،همانندی و همراهی الگوها در رشد شخصیت و تثبیت معیارهای اخلاقی کودکان می باشد.

بنابراین لازم است مربیان مهدهای کودک،خودشان الگوی عملی تربیت دینی باشند و علاوه بر آن بتوانند الگوهای مناسبی به کودکان ارائه دهند و مهمترین عامل در برنامه های تربیتی کودکان،ویژگی های مطلوب مربیان است،زیرا کودکان از نظر عاطفی و احساسی به شدت از آنها متأثر می شوند و چگونگی اخلاق،رفتار و شخصیت مربیان بر باورها،بازخوردها و رفتارهای فردی و اجتماعی شان اثر می گذارد . به همین سبب لازم است برای تربیت دینی نونهالان،مربیان رفتاری آمیخته با عطوفت،محبت و منطق و استواری داشته و دارای صفات دینی باشند تا نونهالان را بدان ها ترغیب کنند.