آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

دیدار مدیر آموزش و پرورش با زوج پیشکسوت فرهنگی

دیدار مدیر آموزش و پرورش با زوج پیشکسوت فرهنگیبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش میبد؛ در دیدار مدیر آموزش و پرورش میبد با زوج پیشکسوت فرهنگی، از زحمات جناب آقای "علی ذبیحی" و زوجه گرامیشان سرکار خانم "شهناز ذبیحی" تقدیر به عمل آمد. 
جناب آقای ذبیحی شروع کار خود را در آموزش و پرورش تهران سپری کرده، سپس به زادگاه خود، شهرستان میبد منتقل گردید. ایشان در دبیرستانها ، تربیت معلم و دانشگاه آزاد به تعلیم و تربیت نوجوانان همت گماشت. 
همسر مکرمه ایشان سرکار خانم شهناز ذبیحی، فرهنگی بوده و چندیدن سال مدیر آموزشگاه دخترانه نفیسه بود. وی در سال ۱۳۸۱ به افتخار بازنشستگی نائل گردید.
آدرس کوتاه :