آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

دیدار مدیر آموزش و پرورش با پیشکسوت فرهنگی به مناسبت هفته نهضت سوادآموزی

دیدار مدیر آموزش و پرورش با پیشکسوت فرهنگی به مناسبت هفته نهضت سوادآموزیبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش میبد؛به مناسبت هفته نهضت سوادآموزی،در دیدار مدیر آموزش و پرورش با پیشکسوتان فرهنگی، از زحمات جناب آقای "محمدعلی هاتفی" تقدیر به عمل آمد. 
جناب آقای محمدعلی هاتفی، درسال 1363 به استخدام آموزش وپرورش درآمد و در سال 1394بازنشست گردید. ایشان در طول سی سال خدمت خود، کارشناس نهضت سوادآموزی اداره آموزش و پرورش میبد بود. 
آدرس کوتاه :