آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

دیدار هفتگی مدیر آموزش و پرورش با پیشکسوتان فرهنگی شهرستان میبد

دیدار هفتگی مدیر آموزش و پرورش با پیشکسوتان فرهنگی شهرستان میبد


در دیدار هفتگی مدیر آموزش و پرورش میبد با پیشکسوتان فرهنگی، به همراه آقای خوشاب، معاون پشتیبانی اداره، از زحمات جناب آقای علی اکبر کریمان، تقدیر به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش میبد؛ در دیدار هفتگی مدیر آموزش و پرورش میبد با پیشکسوتان فرهنگی، به همراه آقای خوشاب، معاون پشتیبانی اداره، از زحمات جناب آقای علی اکبر کریمان، تقدیر به عمل آمد.

علی اکبر کریمان در سال ۱۳۳۲ به استخدام آموزش وپرورش در آمد و در روستای خور و بیابانک مشغول تدریس گردید. پس از گذشت ۱۳ سال، به یکی از روستاهای نزدیک نایین منتقل گردید؛ سپس دربخش حسابداری  اداره آموزش وپرورش نایین انجام وظیفه نمود . پس از آن به آموزش و ‌پرورش اردکان منتقل گردید.نهایتا به میبد انتقال یافت و در سمت معاونت آموزشگاه، در جهت تعلیم و تربیت  دانش آموزان میبدی خدمت نمود ودرسال۱۳۶۲به افتخار بازنشستگی نایل گردید.

آدرس کوتاه :