آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

دیدار هفتگی مدیر آموزش و پرورش با پیشکسوتان فرهنگی شهرستان میبد

دیدار هفتگی مدیر آموزش و پرورش با پیشکسوتان فرهنگی شهرستان میبد به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش میبد؛ در دیدار هفتگی مدیر آموزش و پرورش میبد با پیشکسوتان فرهنگی، از زحمات جناب آقای "محمود محمودیان" تقدیر به عمل آمد.
محمود محمودیان، مدتی معاون آموزشگاه شرف الدینی بوده و مدتی نیز در دانشسرای تربیت معلم، مشغول خدمت بود. ایشان در سال ۱۳۷۶، به افتخار بازنشستگی نایل گردید.
گفتنی است، دیدار با فرهنگیان پیشکسوت شهرستان، روزهای یکشنبه هر هفته انجام می گردد.

آدرس کوتاه :