آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

دیدار هفتگی مدیر آموزش و پرورش با پیشکسوتان فرهنگی شهرستان میبد

دیدار هفتگی مدیر آموزش و پرورش با پیشکسوتان فرهنگی شهرستان میبدبه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش میبد؛ در دیدار هفتگی مدیر آموزش و پرورش میبد با پیشکسوتان فرهنگی، از زحمات جناب آقای "علیرضا کریمی" تقدیر به عمل آمد.
جناب آقای علیرضا کریمی، در سال ۱۳۴۶ به استخدام آموزش و پرورش درآمده و در سال ۱۳۷۸ بازنشست شد.
ایشان دبیر فیزیک و عضو انجمن فیزیک ایران بوده و در مدت خدمت خود، مشغول به تدریس در دبیرستان ها و دانشگاه بود و از کار اجرایی دوری کرد.

آدرس کوتاه :